کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

هادی خانیکی

مدیر موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و مدیر گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی / متولد: ۱۳۳۰ در روستای خانیک
دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی تهران / آثار: کتاب «قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات»، کتاب «در جهان گفت‌وگو»