کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

محسن رنانی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان / متولد: ۱۳۴۴ در رنان اصفهان
دکترای رشته اقتصاد از دانشگاه تهران / آثار: «بازار یا نابازار»، «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد»، «اقتصاد سياسی مناقشه اتمی ايران: درآمدی بر عبور تمدن‌ها»