کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

مصطفی ملکیان

دين پژوه و عضو هيأت علمى مؤسسه نگاه معاصر/ متولد: ۱۳۳۵ شهرضا
كارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه تهران / آثار: «راهی به رهایی»، «مشتاقی و مهجوری: گفتگو در باب فرهنگ و سیاست»، «اخلاق باور»، «معنای زندگی»