کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

سوسن شریعتی

پژوهشگر / متولد 1341پاریس
دکترای تاریخ از انستیتوی عالی مطالعات اجتماعی پاریس / آثار: ترجمه کتاب «آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟»، تالیف گروهی کتاب «ققنوس عصیان»، «دون‌کیشوت در شهر: مجموعه مقالات»، «آخرین تصویر: آلبوم عکس‌های علی شریعتی»