کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کتاب کوچک گفت‌وگو

تالیف: مرسده صادقی
سال انتشار: 1391
نوبت چاپ: اول
شمارگان: سه هزار نسخه
تعداد صفحات: 73 صفحه
قیمت: 4200 تومان
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

توضیحات

«کتاب کوچک گفت‌وگو» یک کتاب آموزشی کاربردی برای یادگیری عملی گفت‌وگوست. این کتاب معمولا به عنوان منبع اصلی برای کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های عملی گفت‌وگو در سطح کشور معرفی می‌شود. ارائه راهکارهای عملی برای گفت‌وگو و همچنین مثال‌های مفید از گفت‌وگوهای سازنده از ویژگی‌های این اثر است.

«کتاب کوچک گفت‌وگو» شامل دو فصل کلی است: «گفت‌وگو و انواع آن» و «مهارت‌های گفت‌وگو». نویسنده در فصل نخست کتاب بیان کرده که گفت‌وگو در نگاه اول یک امر بدیهی است و در جریان آن صرفا اطلاعات رد و بدل نمی‌شود. در جریان گفت‌وگو اتفاقی پیش می‌آید که بر اثر آن انسان‌ها با اندیشه و ذهن یکدیگر آشنا شده و از طریق آن شعور یا خرد جمعی شکل می‌گیرد. در ادامه این تعریف نویسنده به این نکته که چه کنش‌هایی گفت‌وگو نیستند نیز پرداخته است.

دیگر مبحث مطرح شده در فصل نخست کتاب معرفی دو گونه از گفت‌وگو شامل «گفت‌وگوی تصادفی» و «گفت‌وگوی برنامه‌ریزی شده» است. همچنین نویسنده، گفت‌وگوی برنامه‌ریزی شده را نیز به دو نوع «گفت‌وگوی بالنده» و «گفت‌وگوی هدف‌دار» تقسیم و هر دو را معرفی کرده است. ارائه نمونه مثال از هر گفت‌وگو نیز از دیگر مطالب بخش نخست «کتاب کوچک گفت‌وگو» است.

معرفی مهارت‌های گفت‌وگو، مباحث فصل دوم کتاب را تشکیل می‌دهد. نویسنده مهارت‌ها را با عناوین زیر مطرح کرده و درباره آنها توضیح داده است:

«یادگیرندگی»، «احترام کامل»، «گشودگی ذهن»، «از دل سخن گفتن»، «گوش دادن»، «پرهیز از شتاب»، «تعلیق باورها»، «جانبداری سازنده»، «جویایی» و «ناظر خویش بودن».