کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

اصول و مبانی دیالوگ

اصول و مبانی دیالوگ

تالیف: دکتر محمدرضا نیستانی

نوبت چاپ اول: 1391

تعداد صفحات: 192 صفحه

ناشر: یار مانا – آموخته

 

 

 

 

 

معرفی کتاب

کتاب اصول و مبانی دیالوگ: روش شناخت و آموزش، نوشته دکتر محمدرضا نیستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است. این کتاب، منبع مناسبی برای آشنایی اندیشمندانِ حوزه ارتباطات، فلسفه، الهیات، علوم ‏‏‏اجتماعی و تعلیم و تربیت با مفهوم دیالوگ است.

این کتاب ۴ بخش دارد. در بخش نخست به تبیین معنا و مفهوم دیالوگ پرداخته می‌شود. بحث‌های این بخش شامل ضرورت دیالوگ در جهان معاصر، معنا و مفهوم دیالوگ و تفاوت‌های دیالوگ با مفاهیم دیگر است. بخش دوم به بررسی مبانی دیالوگ از دیدگاه فلاسفه می‌پردازد، فیلسوفانی چون: سقراط، بوبر، باختین، گادامر، بوهم، هابرماس و … . بخش سوم نیز به بررسی اصول دیالوگ می‌پردازد و بخش پایانی به به تبیین نقش دیالوگ در فرایند آموزش و پرورش اختصاص دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.