کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

شوق گفت‌و‌گو

شوق گفت‌و‌گو

تالیف: حسن قاضی مرادی

نوبت چاپ سوم: 1397

تعداد صفحات: 320

ناشر: اختران

 

 

 

 

 

معرفی کتاب

کتاب شوق گفت‌وگو با عنوان فرعی «گستردگی فرهنگ تک‌گویی در میان ایرانیان» نوشته حسن قاضی‌مرادی است. ناشر در شرح کتاب آورده است: «تا حالا از خود پرسیده‌ایم چرا ما آنقدر که دوست داریم حرف بزنیم، میلی به گوش سپردن به سخن دیگران نداریم؟ کتاب امروز از ضرورتی حیاتی سخن می‌گوید: گفت‌وگو.

 نویسنده در پیش‌گفتار این کتاب به جایگاه گفت‌و‌گو در جهان معاصر پرداخته و در فصول دیگر مطالب زیر را مطرح کرده است:

فصل یکم: تک گویی و ویژگی‌های آن.

فصل دوم: گستردگی فرهنگ تک گویی در میان ایرانیان.

فصل سوم: نظریه گفت‌و‌گو.

فصل چهارم: (پی گفتار): گفت‌و‌گو، دموکراسی سازی و عشق.

حسن قاضی مرادی در کتاب شوق گفت ‏وگو، محور و بنیان تک ‏گویى را خود بیانگرى می‌داند: وقتى فرد در ارتباط با موضوعى به ادراکى مى ‌رسد اگر بخواهد این ادراک‏ را صرفاً بیان کند به تک‏ گویى در معناى عام آن مى‌‏پردازد. حتى وقتى که ‏فرد در برابر دیگرى خودبیانگرانه صحبت مى‏‌کند، یعنى انتظار پاسخى ‏از شنونده را ندارد، سخن او تک‏ گویانه است. از این رو، حجم گسترده‏‌اى ‏از صحبت ما با دیگران حامل خودبیانگرى متقابل ‏مان، یعنى بیان کردن‏ خویشتن است. اما گفت‏‌وگو ارتباط گفتارى یا عمل ارتباطى دو فرد، فرد با گروه یا چندین فرد با یکدیگر – به وسیله بیان یا نوشته – است. این ارتباط از طریق جریان و انتقال ایده و معنا در درون یا بین افراد و در میان جمع در مورد موضوع مشترک به منظور مفاهمه و روشنگرى درباره این موضوع ‏در فضاى مشترک رابطه انجام مى‌‏شود.

از نگاه نویسنده این کتاب، گفت‌وگو، روند پیشبرد مفاهمه و روشنگرى درباره موضوعات‏ مشترک از طریق با هم ‏اندیشى است. گفت‌وگو، ارتباط کلامىِ دموکراتیک است. …امروزه جامعه ما دردوره تاریخى گذار از جامعه سنتى به جامعه مدرن یا متجدّد قراردارد. این گذار تاریخى متحقق نمى‌‏شود مگر با پیش گرفتن روند دموکراسى ‏سازى در همه‏ عرصه‌هاى زندگى اجتماعى و فردى. و به میزانى که ما مردم بکوشیم گفت‌‏وگو را درک کنیم و آن را در مناسبات اجتماعى‏‌مان به کار ببریم، روند دموکراسى ‏سازى عمومى جامعه پیش مى‌‏رود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.