کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

بهار در خانه

به نام شنوای دانا

در این سال که روزگار، در کار بهاری متفاوت است، و آدمیان به خانه‌های امن خود فراخوانده می‌شوند؛ در خانه ماندن؛ نه خانه‌نشینی، که ایستادن است؛ در کنار پنجره‌ها. و نگاهی تازه به خود و دیگری و به جهان داشتن. دوباره دیدن همه‌چیز.

دوباره شناختن پدیده‌ها و دوباره فهمیدن و ساختن”بودن”‌هایمان. در خانه خود بهاری دیگر برپا می‌کنیم و جوانه‌ها و شکوفه‌های متفاوتش را، در ذهن و باور خویش به انتظار خواهیم ایستاد. برای با هم بودن در خانه، “کانون گفت‌وگو” هدیه‌ای به نام بهار در خانه تقدیم شما عزیزان می کند.

این بستۀ اهدایی شامل تمرین هایی برای بازآفرینی سه مهارت اساسی گفت‌وگو یعنی شنیدن و احترام و ابزار است که هر هفته به یکی از آنها پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.