کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه توانمندسازی والدین

بخش اول – ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
راهنما: پروین داعی‌پور
شرکت کنندگان: ۱۶ نفر

توضیحات

دوره‌های توانمندسازی والدین با تکیه بر مهارت‌های گفت‌وگو ، طی سه کارگاه پيوسته اما مستقل ارائه می‌شود. هر کارگاه 4 جلسه 3 ساعته که مجموعاً 12 ساعت است. در فواصل اين کارگاه‌ها، هر والد فرصت به کارگيری آموخته‌های خود را خواهد داشت, در عين حال سؤالات و نيازهای جديد را در جلسات بعدی مطرح می‌سازد. در واقع اميد بر اين است که در اين ارتباط پيوسته و قدری آهسته فرصت لازم برای بازآفرینی مهارت و درونی شدن آن موضوع حاصل شود.