کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی

تالیف: مارشال روزنبرگ
مترجم: کامران رحیمیان
سال انتشار: ۱۳۸۷
نوبت چاپ: سوم
شمارگان: دو هزار نسخه
تعداد صفحات: ۲۸۸ صفحه
قیمت: ۳۴۰۰ تومان
ناشر: اختران

توضیحات

ارتباط بدون خشونت با نام اختصاری  NVC  در سال ۱۹۶۰ به وسیله مارشال روزنبرگ، روان‌شناس آمریکایی پایه ریزی شد. این روان‌شناس ایده‌های خود را در کتابی به همین عنوان نیز تدوین کرد.

کتاب «ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی» ۱۳ فصل دارد. در فصل نخست با عنوان «نثار از صمیم قلب» این مباحث طرح شده‌اند: «عمق ارتباط بدون خشونت»، «راهی برای افزایش توجه»، «فرآیند ان. وی. سی»، «کاربرد ان. وی. سی. در جهان و زندگی روزمره ما» و «کاربرد ان. وی. سی: قاتل، آدمکش، بچه‌کش».

در فصل دوم کتاب با عنوان «ارتباطی که محبت را مسدود می‌کند» چهار مبحث «قضاوت اخلاقی»، «مقایسه کردن»، «انکار مسئولیت» و «صورت‌های دیگر ارتباط بیگانه‌ساز از زندگی».

نویسنده در فصل سوم کتاب با عنوان «مشاهده بدون ارزیابی» مباحثی چون «بالاترین شکل هوش انسانی»، «تمایز مشاهده از ارزیابی» و «کاربرد ان. وی. سی: تو مغرورترین سخنرانی هستی که ما تاکنون دیده‌ایم» را ارائه داده است.

فصل چهارم با عنوان «شناسایی و ابراز احساسات» نیز به مباحثی چون «بهای سنگین احساسات بیان نشده»، «احساسات در مقابل عدم احساسات» و «مجموعه واژگانی برای احساسات» اختصاص پیدا کرده است. در فصل پنجم کتاب با عنوان «قبول مسئولیت در مقابل احساسات خود» نیز سرفصل‌هایی چون «شنیدن پیام منفی»، «نیازها ریشه احساسات»، «درد حاصل از بیان نیازها در مقابل درد حاصل از عدم بیان نیازها»، «از بردگی عاطفی تا آزادی عاطفی» و «کاربرد ان. وی. سی: بازگرداندن قبح حرامزادگی» مطرح شده‌اند.

«تقاضایی که زندگی را غنی می‌سازد» عنوان فصل ششم کتاب است. در این فصل نیز سرفصل‌هایی چون «استفاده از زبان عمل مثبت»، «آگاهانه تقاضا کردن»، «درخواست انعکاس»، «تقاضای صداقت»، «تقاضا در مقابل درخواست آمرانه»، «تعریف هدفمان از تقاضا کردن» و «کاربرد ان. وی. سی: در میان گذاشتن ترسمان در مورد سیگار کشیدن بهترین دوستمان»، به بحث گذاشته شده‌اند.

نویسنده در فصل هفتم کتاب با عنوان «دریافت همدلانه» نیز مباحثی چون «حضور»، «گوش دادن به احساسات و نیازها»، «همدلی مستمر»، «کاربرد ان. وی. سی: همسری که با شوهر محتضرش مرتبط شد» و… را مطرح کرده است. فصل هشتم کتاب نیز «قدرت همدلی» نام دارد و در آن مباحثی چون «همدلی‌ای که درمان می‌کند»، «همدلی و توانایی آسیب پذیر بودن»، «استفاده از همدلی برای پیشگیری از خطر»، «همدلی هنگام نه شنیدن از دیگران» و… طرح شده است.

«ارتباط محبت‌آمیز با خود» عنوان فصل نهم کتاب است. نویسنده در این فصل به طرح مباحثی چون «به یاد داشتن خاص بودن آنچه که هستیم»، «ارزیابی خود هنگامی که کمتر از کامل هستیم»، «برگرداندن درخواست آمرانه درونی و خود ـ داوری»، «افسوس خوردن ان. وی. سی»، «تبدیل مجبور بودن به انتخاب کردن» و… پرداخته است.

نویسنده در فصل دهم کتاب نیز با عنوان «ابراز کامل خشم» سرفصل‌هایی چون «تمایز محرک‌ها از علت»، «جوهر هر خشمی در خدمت زندگی است»، «محرک‌ها در مقابل علت‌ها: کاربرد عملی»، «بیان خشم در چهار قدم»، «کاربرد ان. وی. سی: گفت‌وگوی پدر و نوجوانی در مورد یک موضوع خطرناک» و… را با مخاطبان خود به بحث گذاشته است.

فصل یازدهم کتاب با عنوان «استفاده حمایتی از قدرت» نیز به طرح مباحثی چون «وقتیکه استفاده از قدرت اجتناب ناپذیر است»، «تفکر ورای استفاده از قدرت»، «انواع قدرت‌های تنبیهی» و… اختصاص پیدا کرده است. در فصل دوازدهم کتاب با عنوان «آزادسازی خود و مشاوره با دیگران» نیز مباحثی چون «آزاد کردن خودمان از برنامه‌های قدیمی»، «حل تضادهای درونی»، «توجه به محیط درونی‌مان»، «جایگزینی تشخیص بیماری با ان. وی. سی» و «کاربرد ان. وی. سی: کنار آمدن با دلخوری و خود ـ قضاوتی» مطرح شده‌اند.

در نهایت در فصل آخر کتاب با عنوان «ابراز قدردانی در ارتباط بدون خشونت» نیز، نویسنده مباحثی چون «نیت پشت قدردانی»، «سه جز قدردانی»، «دریافت قدردانی»، «تمنا برای قدردانی» و «غلبه بر نیروی پرهیز از قدردانی» را مطرح کرده است.