کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کتاب بشنویم

آنچه در ادامه می‌شنوید خوانش بخش‌هایی از کتاب‌هایی است که محتوای آن گفت‌وگو (Dialogue) است. این خوانش‌ها با همراهی تعدادی از راهنماهای گفت‌وگو تهیه و تدوین شده است. گفتاری از کتاب کوچک گفت و گو نوشتۀ مرسده صادقی…