کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

هادی خانیکی

برای ایران امروز و فردا باید گفت‌وگو کنیم

این روزها و ماه‌ها ذهن و زبان مردم -اعم از نخبه و عامه- درگیر دغدغه‌هایی درباره آینده است. دغدغه‌هایی که معمولا همه عرصه‌های زندگی را از خصوصی تا عمومی و از اقتصاد و سیاست تا اجتماع و فرهنگ در برگرفته است و برهمان اساس نگرش‌ها و رفتارهای…

میدان گفت‌وگوهای نسلی در جامعه باز شود

جامعه امروز ما در برگیرنده شکاف‌ها و گسست‌های گوناگونی است که وجود و تقویت برخی از آنها اعم از آنکه اجتناب‌پذیر یا ناپذیر باشد منجر به بروز مسائل و مباحث تهدید‌کننده و گاه حتی بحران‌زا می‌شود. آنچه این روزها به یکی از مباحث پررنگ رسانه‌ای و…

گفت‌وگو و‎ حل بحران آب

تصور حل مسئله آب در ایران یا هر جامعه دیگر فارغ از الزامات اجتماعی آن ناممكن است. بحران آب را نمی‎توان در موقعیت‎هایی كه جامعه با تهدیدهایی نظیر زوال همبستگی اجتماعی، كاهش سرمایه اجتماعی و ضعف و ناتوانی در گفت‎وگوی اجتماعی است، صرفا به…

رسیدن به تفاهم با گفت‌وگوی ملی

مهم‌ترین مفهومی که در هنگام شکل‌گیری اعتراض‌ها، انتقادها و بحران‌ها از آن سخن به میان می‌آید، واژه «گفت‌وگو» است. گفت‌وگویی که در اینجا مطرح می‌شود موضوعی تزئینی و لوکس و به عبارت دیگر، دعوت همه ذی‌نفعان و کنشگران به امری فارغ از دغدغه‌ها و…