کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

فلسفه

ایران با پشتوانه فلسفی خود می‌تواند دیگران را به خردورزی و گفت‌وگو فرابخواند

قاسم پورحسن در بیست و سومین همایش بزرگداشت ملاصدرا گفت: ایران با پشتوانه حکمی و میراث فلسفی خود باید بنیاد گفت‌وگو و صلح را فراهم سازد و دیگران را نیز به خردورزی و گفت‌وگو فرابخواند.

سقراط، فیلسوف گفت‌وگو

در عصری که ما زندگی می‌کنیم اگر با تاریخ به عقب برگردیم با دو جریان متفاوت و عمده فکری، فرهنگی، مذهبی، روبه‌رو هستیم، از فیلسوفان امروز تا به سقراط که ابوالفلاسفه است، که فیلسوف گفت‌وگوست و دیالوگ؛ و اگر از ادیان شروع بکنیم، سابقه‌اش البته…

گفت‌وگو آیین فلاسفه است

سخنرانان در نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگوی چهار نفره» بیان کردند که گفت‌وگو آیین فلاسفه است و در این کتاب نیز مهم‌ترین مسائل فلسفی از قبیل نقد یا دفاع از نسبی‌انگاری در گفت‌وگوی ساده و جذابی مطرح می‌شود.

گفت‌وگو و سکوت نزد سقراط

ما سقراط و گفتار او را بیشتر بر اساس محاورات افلاطون می شناسیم و در این نوشته ها نه فقط با مطالبی که مورد بحث است، آشنا می شویم بلکه به رأی العین با نحوه و روشن تأمل و تفکر سقراط رو به رو می گردیم. البته کل رساله های افلاطونی جنبه ی محاوره…

دیالوگ پیوسته و مستمر میان دو جاودانه

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف مشهور آلمانی و یکی از مبدعان هرمنوتیک فلسفی است. یکی از مفاهیم مهم در دستگاه فلسفی گادامر گفت‌وگوست. ژاک دریدا نیز فیلسوف ساختار شکن  فرانسوی و از بزرگان تفکر پسامدرن است که شهرتی جهانی دارد. با وجود اختلاف نظرهایی…

گفت‌وگوهای ناب دو اندیشمند ایرانی و فرانسوی در خانه ذوالمجدِ خیابان بهار

گفت‌وگوهای فلسفی میان هانری کربن و علامه طباطبایی که از نیمه دوم دهه ۳۰ در خانه احمد ذوالمجد طباطبایی در تهران انجام می‌شد، از جمله عالی‌ترین نمونه‌های گفت‌وگو در ایران معاصر است.

فلسفه همان گفت‌وگوست

دکتر دینانی در این متن به معنای «گفت‌وگو» در فلسفه پرداخته و انواع آن را بررسی کرده است. به باور او گفت‌وگوی فلسفی به گفت‌وگوی دو نفر خلاصه نشده و تفکر فیلسوف هم نوعی گفت‌وگوست.