کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

سلام به طبیعت

یکی از «سلام»های عملی و با مفهومْ به طبیعت، بازیافت مواد است. با روش‌های بازیافت، می‌توانیم رفتار خود را در مقابل طبیعت بازسازی کنیم. ما می‌توانیم چیزهایی را بازیافت کنیم که از طبیعت گرفته‌ایم، ولی اکنون به آن‌ها احساس بی‌نیازی…

انتخاب خاطره

به خاطره‌های خود در هفتۀ گذشته فکر کنید و یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. خاطره ای که نظر شما را دربارۀ احترام به دیگری یا برعکس آن، خشونت با دیگری (خشونت گفتاری – خشونت در نگاه و ... ) جلب کرده باشد. سپس: خاطرۀ خود را در دفترچه‌ای…

اگر به جای آن بودم

بیایید موقتی خود را به‌جای یکی از وسایل داخل خانه بگذارید. وقتی که همه دورهم نشسته‌اید و تلویزیون تماشا می‌کنید نظر دیگران را به این بازی جلب کنید. اگر همه موافق بودند، تلویزیون را خاموش کنید. توضیح بازی: به وسایل اطراف…

میهمانی تک نفره

یکی از جنبه‌های احترام، نگاه به خود و دوباره دیدن خود است؛ دیدن چیزهایی که معمولاً به آنها توجه نمی‌کنیم. توجه به خود، زمینه توجۀ به دیگری را نیز در ما تقویت می‌کند. روش انجام کار: در فرصتی مناسب که دوست‌دارید تنها باشید؛…

در سکوت با دیگری

فاصله‌ای حدود 5متر (7قدم) را در خانه مشخص کنید. موانع را در جایی بگذارید تا راهی برای قدم زدن باز شود. روش انجام کار: با یکی دیگر از اعضای خانواده (دوستان) در این مسیر، به صورت رفت و برگشت، قدم بزنید. پس از…

داستان کوتاه

یک نوشته و چند پرسش (به پرسش‌های زیر داستان توجه کنید) «گویند روزی لقمان حکیم در راهی نشسته بود که عابری از او پرسید: چه زمان به فلان روستا خواهم رسید؟ لقمان پاسخ داد: راه برو. عابر به گمان این‌که پیرمرد متوجه سوال نشده است، دوباره…

چرخیدن دو نفری

گاهی در خانه همه به این فکر می‌کنیم که کاری را باهم انجام دهیم. حتی اگر بازی باشد. خوب این هم یک بازی: روش انجام کار: تکه‌ای پارچه (مثلاً رو تشکی) را آنقدر تا کنید که تقریباً به اندازه 70*50 سانتی‌متر برسد. پارچۀ تا شده…

تجربۀ شگفت انگیز

فردی را از میان آشنایان خود انتخاب کنید که با شما خیلی تفاوت دارد؛ هم از نظر سبک زندگی، هم فکری و هم عقیده‌ای. از او بخواهید در فضای مجازی* دربارۀ "موضوعی معین"، گفت‌وگویی ۲ ساعته در طول روز باهم داشته باشید. آنگاه تجربه و حس خود را از…

بازی قبیله‌ها

تصور کنید هریک از شما نمایندۀ قبیله‌ای ناشناخته هستید. برای قبیلۀ خود دو ویژگی متفاوت و یک پیش‌داوری به‌صورت زیر در نظر بگیرید و آنها را در تکه کاغذی بنویسید و مخفی نگاه دارید: یک حرکت خاص به معنی سلام کردن (یا پاسخ سلام) یک پرهیز…

در آغوش طبیعت

طبیعت، خویشتن گسترش یافته آدمی است. 1 ما همگی در آغوش طبیعت پرورش یافته‌ایم؛ چه قبل از تولد و چه پس از آن. آب صاف و روان، هوای پاک و فرح‌بخش و غذای سالم هدیه‌هایی است که از سوی طبیعت به ما ارزانی شده است. همه میهمان طبیعتیم…