کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

جعبه احساسات

می‌خواهیم احساس‌های مختلف را شناسایی کرده و آن‌را روی یک تکه کاغذ نوشته و درون جعبه قرار دهیم. جعبه یا ظرفی را فقط برای این تمرین در نظر بگیرید و آن‌را همیشه در خانه خود داشته باشید. به احساسات خود در طول روز توجه کنید.…

جدول شماره 2

1-   بنیان‌گذار کارگاه‌های گفت‌وگو در ایران و مترجم کتاب "باهم اندیشیدن راز گفت‌وگو" 2-   حرف واقعی ما مثل ظهور عکس در تاریک‌خانه می‌ماند. بگذارید کاملاً شکل بگیرد، بعد .............. کنید. 3-   کانت معتقد است انسان‌ها به خاطر حفظ…

جدول شماره 1

1-   نویسنده کتاب‌های "گفت‌وگو برای همه" و "فامیل یادگیرنده" 2-   با ............ و دستان دراز - از ضمیر خاک می‌گویند راز* 3-   دل هم عضوی برای دریافت ............. است. 4-   اسم کوچک نیست. 5-   وقتی به من احترام می ‌گذارند،…

احساس خود را بنویسید

احساس‌های خود را می‌توانید به صورت دل‌نوشته بیان کنید. همین که بتوانید احساس‌های درونی را به گونه‌ای ابراز نمائید، از آن احساس عبور کرده و به احساس دیگری دست خواهید یافت. از این توانمندی نیز احساس نشاط خواهید کرد. درباره احساس جدید…

بیان احساس با شکلک

این مهم است که در خانواده از احساس هم تا حدودی با خبر باشیم. رعایتِ حالِ دیگری وقتی ممکن است که بدانیم او اکنون در چه حالی است و توجه کنیم به این که او چه احساسی دارد. چنین توجه‌ی در رفتار و گفتار مان تأثیر میگذارد و در خانواده ابراز…

با سعدی در گلستان

خالی از لطف نیست، این روزها نگاهی به ادبیات کهن سرزمین‌مان داشته باشیم و اوقاتی از روز را با خانواده به گفت‌وگو و مطالعه در این متون بگذرانیم. نمونه‌هایی از متون ادب پارسی را از کتاب گلستان سعدی انتخاب کردیم به همراه چندپرسش که برای…

الآن در چه حالی ؟

تمرین : بیان احساسات با استفاده از حرکات صورت و بدن و بدون کلام. روش انجام کار : 1-   یک نفر داوطلب شده و بازی را شروع می‌کند. (بقیه رو به روی او نشسته و به حالت‌های او توجه می‌کنند.) 2-   شروع کننده بازی، از درون…

اظهار فضل

گاهی پیش می‌آید که در جمع سخنی را می‌گوییم که همه بفهمند اطلاعات ما در این زمینه بیشتر از دیگران است. و ذهن خود را با جمله‌های نغز و کلام بزرگان و آخرین یافته‌های علمی آماده نگاه می‌داریم تا در از آن‌ها استفاده کنیم. ولی این به آن معنا نیست…

اظهار نظر سازنده

در هفته‌های گذشته که درباره شنیدن و احترام صحبت می‌کردیم، زمان‌هایی را بیاد آورید که دور هم جمع شده بودید و درباره یکی از تمرین‌ها یا نوشته‌ها صحبت می‌کردید. (برگه سوالات را پخش کنید) اکنون برگه خود را بخوانید و پاسخ خود را زیر هر یک…

چگونه می‌شنوید؟

جمله‌های زیر را ابتدا به تنهایی علامت بزنید. سپس در جمع به گفتگو بگذارید. •         به حرف کوچک‌ترها با حوصله گوش می‌دهم. هرگز           گاهی                بیشتر                همیشه •         از سخنِ بعضی آدم‌ها عصبانی…