کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

چگونه احترام می‌گذارید؟

جمله های زیر را  به تنهایی علامت بزنید،سپس آنها را در جمع خانواده یا دوستان به گفتگو بگذارید. •         گوش دادن به سخن دیگری نوعی احترام گذاشتن است. هرگز           گاهی                بیشتر                همیشه •…

چگونه ابراز می‌کنید؟

جمله های زیر را به تنهایی علامت بزنید. وقتی از دل سخن می‌گویم، ممکن است رازی فاش شود. هرگز           گاهی                بیشتر                همیشه وقتی نظر خودم را می‌گویم، از کلمه من استفاده می‌کنم. هرگز…

جدول کلمات 1

1-    نویسنده کتاب "گفت‌وگو ، هنر باهم اندیشیدن" 2-   با احترام گذاشتن،انسان، ........... دیگری را می‌پذیرد. 3-   در گفت‌وگو به دنبال توانایی‌های ............ افراد هستیم. 4-   احترام به معنای آن است که دیگری را در نوع وجودیش به…

جدول کلمات 2

1-   نویسندۀ کتاب "شوق گفت‌وگو" 2-   قبول دارم که .............. من تنها بخشی از واقعیت است. 3-   در احترام به دیگری بین او و نظراتش ............. قائل می‌شویم. 4-   در ذهن افراد مبتدی امکانات زیادی وجود دارد که در ذهن…

چگونه راه‌آهن بکشیم؟

روش انجام کار: دورهم بنشینید و یک تکه کاغذ یا مقوا را به اندازه تقریبی (40*30سانتی‌متر) در مرکز قرار دهید. هر یک بخشی از کاغذ را به عنوان قطعه زمین، با کشیدن خط و مرز از آن خود کنید. به‌طوری‌که: جای خالی در کاغذ باقی…

رنگ احترام

شروع کار: در خانه دورهم جمع شوید. هر نفر یک تکه‌ کاغذ کوچک بردارید و وسط آن دایره‌ای تو خالی به اندازه یک استکان رسم کنید. جمله‌های زیر را با هم به دقت بخوانید: احترام به دیگری به معنی رعایت مرزهایی است که او…

گفت‌وگوی دورهمی

در شرایط قرنطینه، اعضاء خانواده ساعت‌های بیشتری در خانه حضور دارند. یکی از کارهایی که می‌تواند علاوه بر بهبود ارتباط بین افراد، فضای خانه را با نشاط کند، گفت‌وگوهای دورهمی است. برای برگزاری یک دورهمی خانوادگی به موارد زیر نیاز…

کلمۀ مناسب

کاغذی بردارید و جمله های زیر را با نقطه‌‌چین‌ها روی آن بازنویسی کنید: (کلمه های مناسب را از کادر سبز  پیدا کنید) نادرست – دریابیم – شکل – پذیرفتن – بفهمیم – احترام‌گذاشتن یکی از شاخصه‌های احترام گذاشتن این است که ما تلاش کنیم تا…