کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

شخصیت گفت وگویی بوبر

فاطمه صدرعاملی، عضو هیئت مدیره کانون گفت وگو

کانون گفت وگو در مسیر تلاش برای توسعه فرهنگ گفت وگو در جامعه درس گفتار هایی در مورد آرای دانشمندان گفت وگو بر گزار می کند. «شفا بخشی دیدارها» تیتر یک سلسله درس گفتار است که استاد دکتر رسولی پور آن را عرضه می کند و برای شناخت ماهیت دیالوگ بسیار تأثيرگذار است.

این درس گفتار مبتنی بر کتاب کوچکی از مارتین بوبر به نام meeting است که از دانشمندان نام آور دیاوگ محسوب می شود و آثار زیادی در ابن زمینه نگاشته است. کتاب مجموعه ای از قطعه نوشته هایی است که گرچه حکایت از سرگذشت زندگی وی دارد اما درعین حال در برگیرنده معانی والای علمی فلسفی است.

ترجمه کتاب به فارسی موجود نیست و شرکت کنندگان، نسخه انگلیسی آن را مطالعه می کنند که فهم مطالب را دشوار کرده است. اما استاد رسولی پور با نوع ارائه و صبر خود نه تنها مطالب را قابل فهم بلکه جان آفرين و تاثیرگذار عرضه می کند و حاضرین را به همفکری و گفت وگو فرامی خواند.

بوبر را فیلسوفی معرفی می کند که مخاطبین خود را به زوایای خصوصی زندگیش دعوت کرده و در عین حال مطالب علمی و فلسفی خود را مطرح می کند. او مانند فلاسفه دگر نیست که در جهان خودساخته ذهنشان می مانند. و به محیط زندگی توجه ندارند. بوبر شخصیتی به تمامه گفت وگویی است، او گفت وگو و ارتباط را اساس وجود انسان می داند.

به طور کلی مطالب درس گفتار نشان دهنده خصوصیت وجودی بوبر است: شبکه در هم تنیده ای از گفت وگو با خود، گفت وگو با محیط خود، گفت و گو با دیگران، گفت وگو با افکار علمی فلسفی دانشمندان و گفت وگو با طبیعت و جانداران.

در نوشته های بعدی نمونه هایی از اين دیالوگ ها معرفی می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.