کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در سال ۹۷/ قسمت دوم و سوم

قسمت دوم
بخش اول:‌ ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
بخش دوم: ۱ و ۲ آذرماه ۱۳۹۷

راهنمایان: پروین داعی پور، مهدی فرخیان

قسمت سوم

بخش اول:‌ ۶ و ۷ دی ماه ۱۳۹۷
بخش دوم: ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷

راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری

مکان: موسسه امام موسی صدر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.