کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور

گالری

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در سال ۹۷/ قسمت دوم و سوم

قسمت دوم بخش اول:‌ ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ بخش دوم: ۱ و ۲ آذرماه ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مهدی فرخیان قسمت سوم بخش اول:‌ ۶ و ۷ دی ماه ۱۳۹۷ بخش دوم: ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری مکان: موسسه…

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در دبستان مفید تهران

قسمت اول / بخش اول:‌ ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ قسمت اول / بخش دوم: ۶ و ۷ تیرماه ۱۳۹۷ قسمت دوم / بخش اول: ۶ و ۷ مرداد ۱۳۹۷ قسمت دوم/ بخش دوم: ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری و مهدی فرخیان شرکت کنندگان: ۳۲ نفر