کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در دبستان مفید تهران

قسمت اول / بخش اول:‌ ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷
قسمت اول / بخش دوم: ۶ و ۷ تیرماه ۱۳۹۷
قسمت دوم / بخش اول: ۶ و ۷ مرداد ۱۳۹۷
قسمت دوم/ بخش دوم: ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری و مهدی فرخیان
شرکت کنندگان: ۳۲ نفر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.