کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

گوش کردن به دیگران را نمی‌آموزند

دکتر محمود سریع القلم، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران

سی ویژگی کسانی که کتاب نمی خوانند

 ۱. خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و Propaganda قرار می‌گیرند؛

 ۲. حرف‌های تکراری می‌زنند؛

۳. دایره واژگان آنها بسیار محدود است؛

۴. خود را نمی‌شناسند؛

۵. با هیجان و احساس زندگی می‌کنند؛

۶. بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است؛

۷. استعداد پوپولیست شدن را پیدا می‌کنند؛

۸. قوای عقلی آنها پرورش نیافته است؛

۹. بر آنچه می‌گویند خیلی کنترل ندارند؛

۱۰. گوش کردن به دیگران را نمی‌آموزند؛

۱۱. مستعد پذیرش شایعات هستند؛

۱۲. اهمیت متفاوت بودن انسان‌ها را کشف نمی کنند؛

۱۳. مغز، حالت سولفاته پیدا می کند؛

۱۴. غلظت یادگیری آنها به شدت کاهش می‌یابد؛

۱۵. فرصت فکر کردن در زندگی را از دست می‌دهند؛

۱۶. با واژه «انتقاد» بیگانه‌اند؛

۱۷. زمینه‌های تداوم اقتدارگرایی را فراهم می‌آورند؛

۱۸. حرف‌های نسنجیده زیاد می‌زنند؛

۱۹. منافع خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهند؛

۲۰. با واژه «مشورت» ناآشنا هستند؛

۲۱. حکومت‌ها را خوشحال می‌کنند؛

۲۲. باعث می‌شوند که نظام حزبی در یک کشور شکل نگیرد؛

۲۳. زود عصبانی می‌شوند؛

۲۴. از حقوق شهروندی خود و دیگران ناآگاه هستند؛

۲۵. برای رشد فکری و شخصیتی، احساس نیاز نمی‌کنند؛

۲۶. در همه زمینه ها، اظهار نظر می‌کنند؛

۲۷. راحت بر دیگران القاب می‌گذارند؛

۲۸. تفاوت بین توهم و غیرتوهم را نمی‌دانند؛

۲۹. تعریفشان در خصوص زندگی، از غرایز انسانی فراتر نمی‌رود؛

۳۰. نمی‌دانند جهل چیست.

 

  • برگرفته از سایت دکتر سریع‌القلم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.