کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

برگزاری سلسله نشست های مجازی اهمیت و ضرورت گفت وگو و مهارت های آن

کمیسیون زنان باران سلسله نشست های مجازی را با عنوان «اهمیت و ضرورت گفت وگو و مهارت های آن» برگزار می کند.

فاطمه صدر عاملی و مهدی فرخیان در تاریخ هفتم آبان ماه 1399 ساعت 18 در نشستی اینستاگرامی در آدرس www.instagram.com/zananbaran حاضر می شوند تا درباره “اهمیت و ضرورت گفت و گو و مهارت های آن ” با مخاطبین این صفحه به تبادل نظر بپردازند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.