کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

دختران و پسران سرزمینم، گفت‌وگو را یاد بگیرید

احمد حلت، مدیر مسئول نشریه «موفقیت» در سرمقاله شماره ۲۵۰ این نشریه به موضوع مهارت گفت‌وگو پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون گفت‌وگو، متن این سرمقاله به شرح زیر است:

شايد بارها شنيده باشيد که يکى از وجوه مهم تمايز انسان از حيوان، توانايى او در استفاده از زبان است، اما آيا ما انسان‌ها در روابط خود از اين توانايى به درستى استفاده مى‌کنيم؟ آيا فکر مى‌کنيد نحوه تعامل و گفت‌وگوى صحيح به خودى خود در ما حاصل مى‌شود يا نياز به آموزش دارد؟ مســلما مهارت گفت‌وگو و ارتباط موثر يکى از مهم‌ترين مهارت‌هايى اســت که در تمام مراحل زندگيمان به آن نياز داريم و لازم است در این زمینه آموزش‌های لازم را ببینیم.

زن و شوهرى را در نظر بگيريد که مهارت گفت‌وگو و ارتباط را بلد نيستند و وقتى مشــکلی پيش مى‌آيد به جاى اين که مسئله را حل کنند خانه را به ميدان جنگ تبديل کرده و از هر طرف تيرهاى تحقير و سرزنش را به سوى هم پرتاب مى‌کنند. در این بین مین‌هایی منفجر می‌شــود کــه پل‌هاى زندگى مشترک را ويران مى‌سازد و هر روز در اين ميدان سلطه جويى و سلطه پذيرى، نبردى بى‌پايان درمی‌گيرد و در نهايت همچون اجداد بدوى، و بدون هيچ پيشرفتى، صرفا با جنگ و گريز اين دور باطل ادامه مى‌يابد.

پدر و مادرى را در نظر بگيريــد که از اين مهارت برخوردار نيستند. آيا مى‌توانند با فرزند خود ارتباط سالمى برقرار کنند؟ در آينده همين فرزندان تبديل به همسران و پدران و مادرانی بدون مهارت می‌شوند و ابن چرخه ادامه پیدا می‌کند.

دختران و پسران سرزمینم!

يادگيرى را شروع کنيد. شما بايد خود را براى يک زندگى سالم آماده کنيد. مســئوليت زندگيتان را به عهده بگيريد و خود را تغيير دهيد.

زنان و شوهران جوانى که هنوز صاحب فرزند نشده‌ايد، بهتر است خود را براى پدر و مادر شدن آماده کنيد. شما که آرزوى بهترين‌ها را براى فرزندانتان داريــد اول از همه بايد خودتان الگويى موثر براى آنها باشيد. از خودتان شروع کنيد و يادتان باشد تا خودتان تغيير نکنيد، تا زمانی که نحوه صحيح مواجهه با مســايل را ياد نگيريد و تا وقتی نتوانيد قاطعانه رفتار کنيد کودکتان هم آموزشى نخواهد ديد.

احترام گذاشــتن به خود و ديگران بــدون اين که حريم و حقــوق طرفين پايمال شــود را بايد آموخت. هنــوز هم دير نشده… زندگى پيش روى شماست.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.