کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

ترویج صلح و اعتدال، اولین گام برای یکپارچگی در جوامع چند مذهبی است

پیروان ادیان مختلف شرکت کننده در کنفرانس بین المللی «میانه روی درجوامع چند مذهبی؛ به سوی صلح و هماهنگی»  در مالزی بر گفت‌وگوی میان ادیان و مذاهب تاکید کرده و اعلام کردند اقدامات تروریستی ربطی به مذهب ندارد.

یافتن زبان گفت‌وگو با طبیعت

روز سیزدهم فروردین را روز طبیعت نام نهاده‌اند. اختصاص یک روز به طبیعت این فرصت را می‌کند که در مورد ارتباط خود با طبیعت تامل کنیم. در باور پیشینیان سیزدهمین روز از فروردین ایزد باران در سال جدید بایستی پیروز شود و دیو خشکسالی را نابود کند.…

صفات گفت‌وگو در شخصیت متقین از نگاه امام علی(ع)

روز تولد حضرت علی (ع) مولای متقیان است. به قول دکتر شریعتی علی حقیقتی بر گونه اساطیر است و به قول شاعر بزرگ استاد شهریار که می‌گوید: نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را علی (ع) الگوی پویندگان راه دوستی و…