کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

سقراط، فیلسوف گفت‌وگو

در عصری که ما زندگی می‌کنیم اگر با تاریخ به عقب برگردیم با دو جریان متفاوت و عمده فکری، فرهنگی، مذهبی، روبه‌رو هستیم، از فیلسوفان امروز تا به سقراط که ابوالفلاسفه است، که فیلسوف گفت‌وگوست و دیالوگ؛ و اگر از ادیان شروع بکنیم، سابقه‌اش البته…

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در سال ۹۷/ قسمت دوم و سوم

قسمت دوم بخش اول:‌ ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ بخش دوم: ۱ و ۲ آذرماه ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مهدی فرخیان قسمت سوم بخش اول:‌ ۶ و ۷ دی ماه ۱۳۹۷ بخش دوم: ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری مکان: موسسه…

شخصیت گفت وگویی بوبر

کانون گفت وگو در مسیر تلاش برای توسعه فرهنگ گفت وگو در جامعه درس گفتار هایی در مورد آرای دانشمندان گفت وگو بر گزار می کند. «شفا بخشی دیدارها» تیتر یک سلسله درس گفتار است که استاد دکتر رسولی پور آن را عرضه می کند و برای شناخت ماهیت دیالوگ…