کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

حورا صدر

گفت‌وگو راه حل موثری برای پیگیری بحران آب است/ بحران آب امنیتی نیست

سخنرانان در نشست مشترک کانون گفت‌وگو و اندیشکده تدبیر آب بر اهمیت گفت‌وگو برای پیگیری بحران آب تاکید کردند. در این نشست مطرح شد که دانش و آگاهی عمومی در زمینه مصرف آب، به‌روز نیست و این دو نهاد می‌توانند با کمک هم دانش عامه مردم در این…