کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

گزارش رونمایی کتاب «گفت‌وگو از اندیشه تا عمل»

نشست رونمایی کتاب «گفت‌وگو از اندیشه تا عمل» جدیدترین کتاب خانم فاطمه صدرعاملی برگزار شد

نشست رونمایی در 18 آذرماه 1400 با حضور فاطمه صدرعاملی مؤلف کتاب و دکتر هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر رسول رسولی پور، استاد فلسفه دین دانشگاه خوارزمی، برگزار و به صورت زنده از صفحۀ اینستاگرام کانون گفت‌وگو پخش شد .

در این نشست،  ابتدا دکتر هادی خانیکی از ضرورت گفت‌وگوی اجتماعی گفتند و به ده مولفۀ این موضوع در سیرۀ امام موسی صدر اشاره کرد. ایشان دربارۀ این کتاب خاطر نشان کردند که کاش فعالیت‌های کانون گفت‌وگو و خانم صدرعاملی در مسیر کاربردی‌کردن گفت‌وگو مفصل‌تر در این کتاب نگارش می‌شد.

دکتر رسول رسولی‌پور ضمن تجلیل از فعالیت‌های ارزشمند خانم صدرعاملی به همسان نبودن متفکرین معرفی شده در کتاب اشاره کردند و اینکه جنس دیالوگ مارتین بوبر متمایز از نگاه سایر متفکران مذکور است. چرا که این افراد، گفت‌وگو را به عنوان طریقی برای تبادل‌نظر و رفع سوءتفاهمات دنیال می‌کنند اما بوبر با طرح مفهوم «میان بودگی» ماهیت اساسی‌تری از دیالوگ را مراد می‌کند. دکتر رسولی پور در ادامه با استفاده از مفاهیمی از جهان اندیشه امبرتو اکو مفهوم «سکوت در دیالوگ» را شرح و بسط بیشتری دادند.

کتاب «گفت‌وگو، از اندیشه تا عمل» نوشته فاطمه صدرعاملی، عضو مؤسس کانون گفت‌وگو و پژوهشگر برجستۀ حوزۀ دیالوگ توسط شرکت سهامی انتشار در پاییز 1400 به چاپ رسید و مورد استقبال اهالی این حوزه قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.