کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

برگزاری کارگاه پرورش راهنما در ایلام و کرمانشاه

بخش اول کارگاه پرورش راهنمای گفت‌وگو در بهمن ماه در ایلام و کرمانشاه برگزار شد.

طرح برگزاری كارگاه راهنماى گفت‌وگو در پنج استان با همكارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ١٣٩٨ آغاز گرديد.
كارگاه راهنماى گفت‌وگو شامل سه بخش است كه بخش اول آن در استان‌هاى کرمانشاه و ایلام در بهمن ماه سال ١٣٩٨ برگزار شد.

کارگاه کرمانشاه در تاریخ 15 لغایت 17 بهمن ماه و با حضور هفده نفر از کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کرمانشاه برگزار شد و راهنمایی این کارگاه را زهرا خلجی و حمیده سادات میرمحمدی از راهنمایان کانون گفت‌وگو برعهده داشتند.

کارگاه ایلام نیز ٢٥ لغایت ٢٧ بهمن ماه برگزار شد. شرکت کنندگان این کارگاه شامل سه گروه بودند:
مربیان کودک، کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام و گروهی از جوانان دانشجوی رشتۀ تربیت معلم. راهنمایی این کارگاه بر عهدۀ اكرم ميرغفارى و نورالزهرا خلجی از راهنمایان کانون گفت‌وگو بود.

برگزاری این کارگاه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و اجراء در ٣ استان دیگر به دلیل مسئلۀ ويروس کرونا و عدم امكان تجمع به سال آینده موکول شده است.

تصاویری از کارگاه ایلام را اینجا ببینید.

تصاویری از کارگاه کرمانشاه را اینجا ببینید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.