کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

درک نادرست از «دیگری» و «ما» جامعه را به سمت استبداد می کشاند

ناصر فکوهی نوشت: دیگری» یک مفهوم انسان شناختی است که باید توانایی‌های مربوط به ارتباط با «دیگری» و «ما» به شهروندان آموزش داده شود. عدم درک درست دیگری و ما جامعه را به سمت استبداد و روابط نامعقول و ارتباطات سخت می کشاند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون گفت‌وگو، عضو هیات علمی گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تازه‌ترین یادداشت خود که در وبلاگ نخبگان خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده به بحث درباره مفهوم «دیگری» در انسان‌شناسی پرداخته است. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.

گفت وگو درباره جامعه ایران و تحلیل شرایط پیچیده اجتماعی امروز، به درک درستی از انسان معاصر و فرهنگ نیازمند است. زندگی اجتماعی در ایران پیچیده و پیچیده‌تر می شود و ما باید این روابط پیچیده را در خلال یک تفکر انسان شناختی مورد بررسی قرار بدهیم.

انسان شناسی از این اصل پایه‌ای حرکت می کند که نوع بشر دارای یگانگی است. نخستین موضوع‌های اجتماعی که مورد مطالعه مردم شناسان قرار گرفتند، جوامعی بودند که به زبان خاص تطورگریان، جوامع «باستانی» یا ابتدایی نامیده می شدند. انسان شناسی از آنجا که به پژوهش درباره جوامع و فرهنگ‌های گوناگون می‌پردازد، این رسالت را برای خود قائل است که به دیگری بیاندیشند.

چند مفهوم پایه‌ای در انسان شناسی مهم است که باید مورد توجه ما قرار بگیرد. تمایز میان «دیگری» و «من»، میان «آنها» و «ما» تنها باید با هدف شناخت علمی یا پژوهشی انجام بگیرد و نه برای آنکه باور به نمونه‌های آرمانی و زوج‌هایی متقابل همچون «ابتدایی/ متمدن، جوامع سنتی / جوامع عقلانی، اجتماع / جامعه» را تشدید کند.

امروز مساله دیگری باید برای ذهن شهروندان این شهر مورد بازنگری و آموزش قرار بگیرد. «دیگری» یک مفهوم انسان شناختی است که باید توانایی‌های مربوط به ارتباط با «دیگری» و «ما» به شهروندان آموزش داده شود. عدم درک درست دیگری و ما جامعه را به سمت استبداد و روابط نامعقول و ارتباطات سخت می کشاند. بیایید به این مفهوم ارزشمند یعنی «دیگری» و «ما» ارج نهمیم و به آموزش ارتباط و گفتوگو با این مفاهیم بیاندیشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.