کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

توانمندسازی والدین

دوره‌های توانمندسازی والدین برای والدينی طراحی شده است که ارتباط خوبی با فرزند خود دارند و در هنگام شروع دوره مسئله ضروری يا حادی در مورد فرزند خود ندارند. دوره برای هر دو والد طراحی شده و بهتر است يعنی پدر و مادر هر دو حضور داشته باشند.