کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

با کانون آشنا شوید

در جهانی زندگی می‌کنیم که روز به روز به گفت‌وگو بیشتر احتیاج پیدا می‌کنیم. جنگ‌های فرقه‌ای دوباره پا گرفته‌اند، سبک زندگی نوگرایانه و سنت گرایانه با هم اصطکاک دارند و در خانواده‌ها و مراکز آموزشی و سازمان‌های اداری تنش‌های غیر لازم کلامی و ذهنی بسیار است.

از سوی دیگر روش‌های ما در آموزش و پرورش هنوز با مفاهیم و مبانی نظری گفت‌وگو و ریشه‌های استوار آن در آموزه‌های الهی فاصله دارد. در این فضا می‌خواهیم از گفت‌وگو بگوییم و با برگزاری کارگاه‌های گفت‌وگو در سازمان‌ها، فرهنگسراها، مدارس و سازمان های غیردولتی کاری کنيم تا گفت‌وگو فرهنگی همگانی شود.

ما برای گفت‌وگو چه کار می کنیم؟

  • برای گفت‌وگو کارگاه برگزار می کنیم
    ما با راهنمایان گفت‌وگوی داخل و خارج از کشور کارگاه های متعددی در تهران و شهرهای دیگر برگزار کرده ایم. گاهی کارگاه ها برای عموم مردم بوده، گاهی برای والدین، گاهی برای دانش آموزان و گاهی برای کسانی که فکر می کردیم در فضای پیرامون خود موثرتر هستند راهنمای گفت‌وگو تربیت کرده ایم.
  • برای گفت‌وگو کتاب چاپ کردیم
    ما با کمک انتشارات موسسه امام موسی صدر «کتاب کوچک گفتگو» را به عنوان راهنمای عملی گفت‌وگو منتشر کرده ایم و از چاپ کتاب هایی مانند «توانمند سازی والدین» در انتشارات هرمس و «با هم اندیشیدن: راز گفتگو» در انتشارات اطلاعات حمایت کرده ایم.

چرا برای گفت‌وگو کارگاه برگزار می‌کنیم؟

برای گفت‌وگو سخنرانی بسیار می‌شود، غافل از اینکه سخنرانی یک طرفه خودش ضد گفت‌وگوست. گفت‌وگو در تعامل یاد گرفته می‌شود، یعنی چند نفر روی صندلی‌های یک شکل و یک سطح بنشینند و گفت‌وگو را تمرین کنند. کارگاه‌های گفت‌وگو این فضا را فراهم می‌کنند.

راهنماهای گفت‌وگو که در این کارگاه‌ها حضور دارند خودشان روی همین صندلی‌ها گفت‌وگو را تمرین کرده‌اند. آنها سخنران نیستند. آنها در بازی‌ها و تمرین‌هایی مهارت دارند که گفت‌وگو را عملی‌تر و جذاب‌تر یاد می‌دهد. بازی‌ها و تمرین‌هایی که کارگاه به کارگاه خلاقانه‌تر و بومی‌تر شده‌اند.

با ما برای گسترش این فرهنگ همراه شوید

شما از چند راه می توانید به ما کمک کنید:
۱. ما میهمان شما شویم
شما می توانید در سازمان دولتی یا غیر دولتی خودتان فضایی برای ما فراهم کنید تا کارگاه های گفت‌وگو را در میان کل اعضا یا اعضای موثر سازمانتان برگزار کنیم.
۲. شما میهمان ما شوید
شما می توانید اعضای موثر سازمانتان را برای شرکت در کارگاه های گفت‌وگو به موسسه ما بفرستید. ما امیدواریم اعضای سازمان شما بعد از این کارگاه ها سفیران خوبی برای گفت‌وگو در سازمانتان باشند.
۳. ما و شما میزبان مردم شویم
اگر در سازمانی فعالیت می کنید که به مردم خدمات فرهنگی، آموزشی یا رفاهی ارائه می دهد ما می توانیم با کمک هم کارگاه های گفت‌وگو را با شرکت مخاطبان شما برگزار کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.