کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در دبستان مفید تهران

بخش اول:‌ ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷
بخش دوم: ۶ و ۷ تیرماه ۱۳۹۷
بخش سوم: ۶ و ۷ مرداد ۱۳۹۷
راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری و مهدی فرخیان
شرکت کنندگان: ۳۲ نفر

نظر خود را با در میان بگذارید

ایمیل شما در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت.