کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

دیالوگ پیوسته و مستمر میان دو جاودانه

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف مشهور آلمانی و یکی از مبدعان هرمنوتیک فلسفی است. یکی از مفاهیم مهم در دستگاه فلسفی گادامر گفت‌وگوست. ژاک دریدا نیز فیلسوف ساختار شکن  فرانسوی و از بزرگان تفکر پسامدرن است که شهرتی جهانی دارد. با وجود اختلاف نظرهایی…

کتاب‌های گفت‌وگویی در نمایشگاه کتاب تهران/ بخش دوم

دلیل ما، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آموخته، بیکران دانش، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، الهدی و آقای کتاب، از دیگر ناشرانی هستند که در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب‌های تئوریک و آموزشی حوزه گفت‌وگو را به مخاطبان عرضه…

کتاب‌های گفت‌وگویی» در نمایشگاه کتاب تهران / بخش نخست

نیلوفر، اختران، فرزان روز، قدیانی، احسان، اطلاعات، حکمت کلمه و مؤسسه امام موسی صدر تعدادی از ناشرانی هستند که در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کتاب‌هایی در حوزه «گفت‌وگو» و آموزش آن به مخاطبان ارائه می‌کنند.

هیجان ارتباط با دوستان، دشمنان و فراموش شدگان

دکتر رسولی‌پور در سومین جلسه پیاده‌روی و عصرانه گفت‌وگو گفت: اگر می‌گوییم که اهل گفت‌وگو هستیم و هستید، می‌توانید آشنای دیروز را دوباره کشف و آشنا کنید، اگر به او اجازه بدهید که بیانی جدید از خود داشته باشد. هیجان انگیز است که انسان با…

آموزه‌های گفت‌وگویی داستان شیخ صنعان

«منطق الطیر» یکی از آثار جاودان عطار است. سراسر آن پر از نکته‌های ناب در مورد گفت‌وگو است. داستان شیخ صنعان نیز یکی از روایت‌های منطق الطیر است که با بازخوانی آن می‌توان به آموزه‌هایی از جنس گفت‌وگو رسید.