کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

محمد امین قانعی راد

نگاه مرحوم دکتر قانعی راد به پدر سالاری و ضرورت گفت‌وگو در خانواده

مرحوم دکتر قانعی راد از جمله جامعه‌شناسانی بود که بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ گفت‌وگو در جامعه تاکید می‌کرد. او در کتاب «زوال پدر سالاری» از شکل‌گیری «خانواده مدنی» نام برده که این خانواده از طریق گفت‌وگو مناسبت‌ها و هنجارها را می‌سازد.