کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

گفت وگو و اعتماد به بازسازی اکولوژی تفکر و اخلاق کمک می کنند

فاطمه صدرعاملی، عضو هیئت مدیره کانون گفت‌وگو گفت: ما تلاش کردیم تا فعالیت‌مان برای رفع نارسایی‌های گفت‌وگو در میان افراد موثر باشد و این برنامه فقط در مقام نظر نبود بلکه به صورت عملی هم سعی کردیم با رواج کارگاه‌های بازآفرینی مهارت‌های…