کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

رنگ احترام

مهارت احترام/سرگرمی های دورهمی

 

شروع کار:

  • در خانه دورهم جمع شوید.
  • هر نفر یک تکه‌ کاغذ کوچک بردارید و وسط آن دایره‌ای تو خالی به اندازه یک استکان رسم کنید.
  • جمله‌های زیر را با هم به دقت بخوانید:
احترام به دیگری به معنی رعایت مرزهایی است که او در آن‌ها احساس آرامش و امنیت می‌کند.(1)
احترام به دیگری، احترام به آدمی و احترام به خود است.
در احترام به دیگری بین او و نظراتش تمایز قائل می‌شوم، چون انسان فراتر از نظراتی است که همواره دستخوش تغییر است.
احترام به معنی ساکت بودن و سؤال نکردن در برابر دیگری نیست.
برای احترام به دیگران بهتر است از آن‌ها فاصله بگیریم.
به کسی که مرا نمی‌شناسد، چرا باید احترام بگذارم؟

 

روش کار:

  • هر نفر  به تنهایی سه جمله‌ را که به نظرش درست‌تر است در ذهن خود انتخاب کرده، دایره خود را با رنگ کنار آن جمله پر می‌کند.
  • در پایان هر یک 3رنگ را در دایره خود ترکیب کرده‌اید.
  • رنگ‌های ترکیبی خود را با دیگران مقایسه کنید.
  • آیا می‌توانید در انتخاب جمله‌ها به توافق برسید؟ و همه یک رنگ را برای احترام به‌وجود آورید.

*****************
وسایل :

  • کاغذA5 به تعداد نفرات
  • ماژیک رنگی شفاف(کم‌رنگ)

 

****************

1-     دیوید بوهم

دانلود فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.