کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کلمۀ مناسب

مهارت احترام/سرگرمی‌های دورهمی

کاغذی بردارید و جمله های زیر را با نقطه‌‌چین‌ها روی آن بازنویسی کنید:

(کلمه های مناسب را از کادر سبز  پیدا کنید)

نادرست – دریابیم – شکل – پذیرفتن – بفهمیم – احترام‌گذاشتن

یکی از شاخصه‌های احترام گذاشتن این است که ما تلاش کنیم تا ………. چگونه، احساس، اندیشه‌ها و نگرش‌های دیگری گرفته‌اند. درواقع به

جای آنکه گمان کنیم اندیشه‌های دیگران ………. است، باید تلاش کنیم که ……… چرا او به این اندیشه رسیده است. بنابراین ………… معنای دیگری

هم دارد و آن ……….. دیدگاه‌های گوناگون و فهم مشروعیت آن‌ها است.

برگرفته از کتاب اصول و مبانی دیالوگ نوشتۀ محمدرضا نیستانی

 

*************

آدمی – جنبه – خشونت – غفلت – انگشت

توجه کردن به یک یا چند ……. از “دیگری” و بر آن‌ها ……. گذاشتن  و از کل وجود او …….. کردن، تبدیل او به “شیءای” است که می‌تواند به منظور خاصی مورد استفاده ما قرارگیرد. این رفتار را شاید بتوان ……….آمیزترین رفتار با ………. درنظر گرفت.

برگرفته از کتاب شوق گفت‌وگو نوشتۀ حسن قاضی مرادی

*************

وسایل :

  • کاغذ
  • قلم

دانلود فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.