کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو

یادگیری برای بدست آوردن مهارت فراتر از یادگیری دانش است. در روند یادگیری مهارت لازم است که علاوه بر ذهن انسان یادگیرنده، ابعاد دیگر وجودی انسان مانند احساسات، خاطرات، دانستنی‌ها و ارزش‌های وی نیز در روند یادگیری سهیم باشند. راه و روشی که پس از مطالعات و جست‌وجوهای بسیار برای آشنایی با مهارت‌های گفت‌وگو و یادگیری مهارت‌های آن انتخاب کردیم حاوی اصول و مهارت‌های گفت‌وگو است که به شیوه کارگاهی برای علاقه‌مندان عرضه می‌شود.
مهمترين ويژگی اين کارگاه‌ها  پرداختن به تمرين‌ گفت‌وگو با تکيه بر مبناهای نظری است. اين نوع کارگاه‌ها را می‌توان عرصه تجربه گفت‌وگو دانست. بدين معنی که تک تک افراد فرصت پيدا می‌کنند تا از طريق اجرای تمرين به افکار و مدل‌های ذهنی و رفتاری خود آگاهی پيدا کنند و از اين طريق بتوانند خود را بهتر بشناسند و فرآيند گفت‌وگو را به گونه‌ای پيش ببرند كه موانع شناخته شده و تفاهم حاصل شود.
برای آنکه زمینه‌ای فراهم شود تا  افراد شرکت کننده در کارگاه‌ها خودشان نیاز به الزامات گفت‌وگو را حس کنند مهارت‌های بیشنهادی در قالب تمرین مطرح می‌شود. فعالیت‌های کارگاه‌ها بیشتر، تجربیات و خاطرات افراد شرکت کننده را برای توضیح و یادگیری به کمک می‌گیرد و از همین رو نیروهای بالقوه درونی افراد فعال شده و خود الزامات گفت‌وگو را لمس می‌کنند. هنر در ايجاد خلاقيت در انسان تاثیر دارد و از این رو در کارگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. تمرين‌هایی كه مبتنی بر نقاشی، موسيقی و مجسمه‌سازی است از جمله فعاليت‌های كارگاه به شمار می‌رود.

ویژگی‌های كارگاه‌های گفت‌وگو 
شركت كنندگان همه هم يادگيرنده هستند و هم ياد دهنده. برنامه كارگاه بر همكاری شركت كنندگان استوار است.
مواد بيشتر تمرين‌ها در کارگاه بر تجارب گذشته افراد استوار است. حضور و توجه مستمر شركت كنندگان لازمه فعاليت در كارگاه است.
شركت كنندگان با عادات فكری و ذهنی خود آشنا می‌شوند. شركت كنندگان نسبت به همبستگی سرنوشت‌ها و همبستگی با جهان آگاهی پيدا می‌کنند.
شركت كنندگان نسبت به تفاوت‌های مشاهده و ارزيابی آگاهی پیدا می‌کنند. شركت كنندگان معمولا خود جواب سوالات خود را پيدا می‌كنند و در پی دریافت نسخه از راهنما نیستند.
شركت كنندگان از تاثير مثبت نگری آگاهی پیدا می‌کنند. شركت كنندگان از تاثير ساختار تفكر و بینش خود بر شناخت و ادراک خود آگاه می‌شوند.
 سه عنصر اصلی در ساختار کارگاه
تمرین گفت‌وگو با توجه به مهارت‌های محوری آن خودشناسی و تقویت شخصیت و کارایی ایجاد جو و فضای مناسب برای گفت‌وگو

آخرین کارگاه‌های برگزار شده