کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کتاب بشنویم

مهارت ابراز/نگاه به خود و رشد مهارت های فردی

 

آنچه در ادامه می‌شنوید خوانش بخش‌هایی از کتاب‌هایی است که محتوای آن گفت‌وگو (Dialogue) است. این خوانش‌ها با همراهی تعدادی از راهنماهای گفت‌وگو تهیه و تدوین شده است.

 

گفتاری از کتاب گفت و گو برای همه

نوشتۀ ابوالحسن قندهاری           

با صدای فاطمه نجبا

**********************

گفتاری از کتاب گفت و گو برای همه

نوشتۀ ابوالحسن قندهاری           

با صدای فاطمه نجبا

**********************

گفتاری از کتاب کوچک گفت و گو

نوشتۀ مرسده صادقی

با صدای داوود عباسی

 

نظرات بسته شده است.