کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

جدول کلمات 1

مهارت احترام/سرگرمی های دورهمی

1-    نویسنده کتاب “گفت‌وگو ، هنر باهم اندیشیدن”

2-   با احترام گذاشتن،انسان، ……….. دیگری را می‌پذیرد.

3-   در گفت‌وگو به دنبال توانایی‌های ………… افراد هستیم.

4-   احترام به معنای آن است که دیگری را در نوع وجودیش به ……… بشناسیم.

5-   احترام به دیگری فراتر از ……….. دربرابر دیگری است.

6-   ……….. در زندگی آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

7-   عمل احترام گذاردن، اساساً ما را به ……….. دیگران فرا می‌خواند.

8-   احترام، یعنی بدانیم که ما و همه اطرافیان ما ………… و با ارزش هستیم.

9-   طرف‌های ……….. را  آن‌گونه که هستند، می‌پذیرم.

10- یکی از دلایلی که افراد باهم پچ‌پچ می‌کنند، این است که احساس ……….. می‌کنند.

11- اگر انسان سرگذشت پنهان ……. خود را بخواند و رنج‌های او را در زندگی ببیند، در آن صورت می‌تواند دشمنی را کنار بگذارد.

12- احترام جزء اصول و ارزش‌های …… دنیا است.

13- احترام به معنی …….. نگاه‌کردن است، مشاهده‌کردن و رسیدن به اینکه من چقدر از سایر جنبه‌های او غافل بودم.

14- برای احترام گذاشتن فقط …… بودن کافی نیست.

15- وقتی به کسی احترام می‌گذاریم، یعنی می‌پذیریم که چیزهایی برای ……….. به ما دارد.

دانلود فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.