کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

تفاوت میان راهنمایی كردن و همراهی كردن در کجاست؟

معمولاً فرد راهنما به منظور ایفای نقش راهنمایی خود، از قبل می‌داند، به چه هدف و نتیجه‌ای می‌خواهد برسد و چه قدم‌ها و مرحله‌هایی را باید طی كند. بدین منظور او با اعمال راه و روشی خاص، افراد گروه را به تبعیت از برنامه و راه و رسم خود دعوت می‌کند.

اما در مقام همراهی، توجه فرد همراه باید به وضع موجود در گروه معطوف گردد؛ چه سوالات و ابهامات و احیاناً مقاومت‌ها و نیز چه توانایی‌هایی در گروه وجود دارد و چگونه می‌توان پتانسیل‌های موجود را شکوفا ساخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.