کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

نمایشگاه کتاب

کتاب‌های گفت‌وگویی در نمایشگاه کتاب تهران/ بخش دوم

دلیل ما، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آموخته، بیکران دانش، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، الهدی و آقای کتاب، از دیگر ناشرانی هستند که در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب‌های تئوریک و آموزشی حوزه گفت‌وگو را به مخاطبان عرضه…

کتاب‌های گفت‌وگویی در نمایشگاه کتاب تهران / بخش نخست

نیلوفر، اختران، فرزان روز، قدیانی، احسان، اطلاعات، حکمت کلمه و مؤسسه امام موسی صدر تعدادی از ناشرانی هستند که در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کتاب‌هایی در حوزه «گفت‌وگو» و آموزش آن به مخاطبان ارائه می‌کنند.