کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

غلامحسین ابراهیمی دینانی

سقراط، فیلسوف گفت‌وگو

در عصری که ما زندگی می‌کنیم اگر با تاریخ به عقب برگردیم با دو جریان متفاوت و عمده فکری، فرهنگی، مذهبی، روبه‌رو هستیم، از فیلسوفان امروز تا به سقراط که ابوالفلاسفه است، که فیلسوف گفت‌وگوست و دیالوگ؛ و اگر از ادیان شروع بکنیم، سابقه‌اش البته…

نصیرالدین طوسی: فیلسوف گفتگو

تالیف: غلامحسین ابراهیمی دینانی سال انتشار: 1391 نوبت چاپ: چهارم شمارگان: هزار نسخه تعداد صفحات: 560 صفحه قیمت: 20000 تومان ناشر: هرمس معرفی کتاب بسیاری از حکمای مسلمان بر این باورند که پیدایش فهم و ادارک در…

فلسفه همان گفت‌وگوست

دکتر دینانی در این متن به معنای «گفت‌وگو» در فلسفه پرداخته و انواع آن را بررسی کرده است. به باور او گفت‌وگوی فلسفی به گفت‌وگوی دو نفر خلاصه نشده و تفکر فیلسوف هم نوعی گفت‌وگوست.