کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

دکتر محمد مهدی مجاهدی

درس گفتار گفت‌وگو علیه گفت‌وگو

درس گفتار «گفت‌وگو علیه گفت‌وگو» دوشنبه نهم دی ماه 1398 در محل موسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار شد. دکتر محمدمهدی مجاهدی در ابتدا، سخنرانی خویش را با سه سؤال از حاضرین آغاز کرد: ·       آیا گفت‌وگو نیازمند چارچوب مشترک بین…