کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

اخلاق

فرصتی برای گفت‌وگو با مردم در آیین‌های محرم

ایام دهه اول محرم است و مردم هم در حال و هوای غم و حزن و آیین‌های این ایام. سال گذشته یادادشتی نوشتم و گفتم روزهای آیینی مانند نوروز یا عاشورا می‌توانند «لحظات خلاق» و «لحظات اخلاق» هم باشند. برای ما دانشگاهیان که در علوم انسانی فعالیت…

اخلاق مسیحی دیالوگ محور است

کشیش ژاک یوسف گفت: هر گونه اخلاقی که خوب زیستن انسان، در نظر گرفتن شرایط انسانی، عقل انسان و پیشرفت‌های علمی را بخواهد کنار بگذارد، نمی‌تواند در چارچوب اخلاق مسیحی قرار گیرد. به عبارت دیگر، اخلاق مسیحی ذاتا در دیالوگ است.