کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
Browsing Tag

گفت و گو در فرهنگ

گفت‌وگوهای ناب دو اندیشمند ایرانی و فرانسوی در خانه ذوالمجدِ خیابان بهار

گفت‌وگوهای فلسفی میان هانری کربن و علامه طباطبایی که از نیمه دوم دهه ۳۰ در خانه احمد ذوالمجد طباطبایی در تهران انجام می‌شد، از جمله عالی‌ترین نمونه‌های گفت‌وگو در ایران معاصر است.

نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی»

شمس الملوک مصطفوی، در نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی» گفت: گفت‌وگو با تحلیل، توصیف، مقایسه فرق می‌کند وقتی که گفت‌وگو می‌کنیم اگر به نحو هرمنوتیکی باشد، فراتر از این می‌رود که بخواهیم اطلاعاتی را رد و بدل کنیم.

وزارت فرهنگ و ارشاد باید محل تعامل و گفت‌وگو باشد

فاطمه ذوالقدر در جلسه بررسی صلاحیت سیدعباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد گفت: عرصه فرهنگ جز با گفت‌وگو تعامل و مدارا پیش نمی‌رود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید محل تعامل، گفت‌وگو و اعتدال باشد.