کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

گفت و گو در خانواده

گفت‌وگو که نباشد بچه‌ها خیابان را به خانه ترجیح دهند

خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه‌ است که کارکردهای مختلفی دارد؛ یکی از مهم‌ترین این کارکردها ایجاد بستری برای افزایش تعامل و گفت‌وگو بین اعضای خانواده است. در راستای اهمیت گفت‌وگوست که خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و…

نگاه مرحوم دکتر قانعی راد به پدر سالاری و ضرورت گفت‌وگو در خانواده

مرحوم دکتر قانعی راد از جمله جامعه‌شناسانی بود که بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ گفت‌وگو در جامعه تاکید می‌کرد. او در کتاب «زوال پدر سالاری» از شکل‌گیری «خانواده مدنی» نام برده که این خانواده از طریق گفت‌وگو مناسبت‌ها و هنجارها را می‌سازد.

گفت‌وگو میان اعضای خانواده بسیار کم شده است

استادیار دانشگاه الزهرا(س) با تأکید بر محدود شدن ارتباط چهره به چهره اعضای خانواده‌ این موضوع را عامل کمرنگ شدن فرهنگ گفت‌وگو دانست و گفت: ضعیف بودن فرهنگ گفت‌وگو، نهاد خانواده را تهدید می‌کند.