کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

گفت و گو با طبیعت

یافتن زبان گفت‌وگو با طبیعت

روز سیزدهم فروردین را روز طبیعت نام نهاده‌اند. اختصاص یک روز به طبیعت این فرصت را می‌کند که در مورد ارتباط خود با طبیعت تامل کنیم. در باور پیشینیان سیزدهمین روز از فروردین ایزد باران در سال جدید بایستی پیروز شود و دیو خشکسالی را نابود کند.…

گفت‌وگو راه حل موثری برای پیگیری بحران آب است/ بحران آب امنیتی نیست

سخنرانان در نشست مشترک کانون گفت‌وگو و اندیشکده تدبیر آب بر اهمیت گفت‌وگو برای پیگیری بحران آب تاکید کردند. در این نشست مطرح شد که دانش و آگاهی عمومی در زمینه مصرف آب، به‌روز نیست و این دو نهاد می‌توانند با کمک هم دانش عامه مردم در این…