کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

گفت و گو با آب

آب، گفت‌وگوی ملی و احساس خوب «ما بودن»

محمد فاضلی نوشت: آب و هر مسأله‌ای در قد و قامت آب، می‌تواند محور اتحاد ما برای اندیشیدن، گفت‌وگو، آزمودن درست‌ترین انتخاب‌ها، تعریف نفع‌های مشترک، بسط عقلانیت، کارآمدترین همکاری‌ها، و ساختن ایرانی آباد و آزادی باشد که دغدغه آن‌را داریم.

گفت‌وگو راه حل موثری برای پیگیری بحران آب است/ بحران آب امنیتی نیست

سخنرانان در نشست مشترک کانون گفت‌وگو و اندیشکده تدبیر آب بر اهمیت گفت‌وگو برای پیگیری بحران آب تاکید کردند. در این نشست مطرح شد که دانش و آگاهی عمومی در زمینه مصرف آب، به‌روز نیست و این دو نهاد می‌توانند با کمک هم دانش عامه مردم در این…