کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
Browsing Tag

هادی خانیکی

گفت‌وگو و‎ حل بحران آب

تصور حل مسئله آب در ایران یا هر جامعه دیگر فارغ از الزامات اجتماعی آن ناممكن است. بحران آب را نمی‎توان در موقعیت‎هایی كه جامعه با تهدیدهایی نظیر زوال همبستگی اجتماعی، كاهش سرمایه اجتماعی و ضعف و ناتوانی در گفت‎وگوی اجتماعی است، صرفا به…

رسیدن به تفاهم با گفت‌وگوی ملی

مهم‌ترین مفهومی که در هنگام شکل‌گیری اعتراض‌ها، انتقادها و بحران‌ها از آن سخن به میان می‌آید، واژه «گفت‌وگو» است. گفت‌وگویی که در اینجا مطرح می‌شود موضوعی تزئینی و لوکس و به عبارت دیگر، دعوت همه ذی‌نفعان و کنشگران به امری فارغ از دغدغه‌ها و…