کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
Browsing Tag

نظام پدرسالارانه

نگاه مرحوم دکتر قانعی راد به پدر سالاری و ضرورت گفت‌وگو در خانواده

مرحوم دکتر قانعی راد از جمله جامعه‌شناسانی بود که بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ گفت‌وگو در جامعه تاکید می‌کرد. او در کتاب «زوال پدر سالاری» از شکل‌گیری «خانواده مدنی» نام برده که این خانواده از طریق گفت‌وگو مناسبت‌ها و هنجارها را می‌سازد.